Tagi

Przyroda. Wybrane zagadnienia

Bogdan Kluczyński, Iwona Jaszczuk

Dostępny w formatach:

pdf

epub

mobi

Darmowe fragmenty

pdf

epub

Wybrane pozycje

Data publikacji
Język polski
Ilość stron 1069
Wydawca Psychoskok
ISBN 978-83-6354-820-9
34.90 zł. 31.41

Cena brutto, zawiera VAT

Dodaj do koszyka

Wybierz w jakim formacie chcesz otrzymać publikację

pdf epub mobi

Ocena czytelników

Dodaj

Ocena: 4.80 (5)

1 2 3 4 5

Opis


Przyroda. Wybrane zagadnienia to pozycja edukacyjno-naukowa. Publikacja zawiera wiele tak dobranych tematów przyrodniczych, by zainteresowały możliwie szerokie grono Czytelników – poprzez walory poznawcze w ogólności (dzieje oraz podstawy wiedzy o Wszechświecie, szczególne cechy i funkcje roślin oraz zwierząt, pochodzenie roślin uprawnych, rola przyrody w kulturze i cywilizacji, itp.), jak i te związane z naszym codziennym życiem (przystosowania do życia w skrajnych warunkach, przewidywane zmiany klimatu, odżywianie, odzienie, leczenie, łowiectwo, potrzeba działań w dziedzinie ochrony przyrody, itp.).

Informacje w poszczególnych zagadnieniach są w większości oparte na aktualnej literaturze przedmiotowej.

Z całą pewnością książka może być przydatna dla wszystkich Czytelników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy przyrodniczej, nie wyłączając tych, którzy zajmują się profesjonalnie innymi dziedzinami wiedzy.

Spis treści

WSZECHŚWIAT                                                                                    (opr. Bogdan Kluczyński)    12
1.1.Wielki Wybuch i początkowe fazy rozwoju    12
1.2. Ewolucja i przewidywany kres    26
1.3. Wielkie struktury    36
1.4. Gwiazdy    51
1.5. Układ Słoneczny    62
1.6. Słońce i przewidywane skutki kresu jego istnienia    72
1.7. Planety Układu Słonecznego    86
1.8. Małe ciała Układu Słonecznego    103
1.9. Eksploracja kosmosu    122
ZIEMIA                                                                                                 (opr. Bogdan Kluczyński)    148
2.1. Zmienna natura planety    148
2.2. Klimat    153
2.2.1. Niespodzianki klimatyczne    153
2.2.2. Efekt cieplarniany    159
2.3. Formy życia na Ziemi w warunkach ekstremalnych    172
2.4. Przystosowania i strategie zwierząt ułatwiające przetrwanie    182
2.5. Przystosowania i strategie człowieka w skrajnych warunkach klimatycznych    211
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI                                      (opr.: Bogdan Kluczyński – pkt. 3.1.-3.4.; Iwona Jaszczuk – pkt.3.5-3.6.)    238
3.1. Skomplikowany charakter naszego klimatu    238
3.2. Zmiany klimatu Polski w przeszłości    242
3.3. Spodziewane zmiany naszego klimatu  w przyszłości    249
3.4. Ochrona przyrody w Polsce    257
3.5. Meandry Programu Natura 2000    287
3.6. Idea korytarzy ekologicznych    293
ROŚLINY I GRZYBY O SZCZEGÓLNYCH CECHACH  I WŁAŚCIWOŚCIACH                                                                          (opr. Bogdan Kluczyński)    296
4.1. Rośliny naczyniowe    296
4.1.1. Anomalie i deformacje w rozwoju    297
4.1.2. Rekordowe wielkości roślin i ich organów    303
4.1.3. Dysproporcje organów oraz niektórych funkcji życiowych roślin    313
4.1.4. „Odmieńcy” w rodzinach roślin    327
4.1.5. Jemioła – skomplikowany półpasożyt    335
4.2. Toksyczność w świecie roślin    342
4.2.1. Wśród roślin wyższych    342
4.2.2. Wśród ozdobnych w domach, szklarniach i ogrodach    352
4.3. Trujące grzyby kapeluszowe    363
4.4. Rośliny przeciwnowotworowe    376
DRZEWA – NAJWIĘKSZE ROŚLINY LĄDOWE                               (opr. Bogdan Kluczyński)    395
5.1. Kształty wizytówką drzew    395
5.2. Świadkowie odległej historii    401
5.3. Żywe „drapacze chmur”    409
5.4. Mieszkanie w pniu drzewa do wynajęcia    414
5.5. Drzewa święte    419
5.6. Drzewa magiczne    431
5.7. Drzewa słynne    449
5.8. Drzewa na wieczność    460
5.9. Od zamawiania do leczenia za pomocą drzew    469
ŚWIATOWE ROLNICTWO                                                                    (opr.: Bogdan Kluczyński – pkt. 6.1.-6.2.; Iwona Jaszczuk – pkt.6.3-6.6.)    481
6.1. Użytkowanie ziemi    481
6.2. Pochodzenie roślin uprawnych i ochrona ich zasobów genowych    494
6.2.1. Zboża    512
6.2.2. Rośliny bulwiaste i korzeniowe    530
6.2.3. Rośliny strączkowe    545
6.2.4. Warzywa    558
6.2.5. Używki i przyprawy    574
6.2.6. Owoce    599
6.2.7. Rośliny cukrodajne    629
6.2.8. Rośliny oleiste    641
6.2.9. Rośliny włóknodajne    665
6.2.10. Rośliny kauczukodajne    680
6.3. Jadalne rośliny dziko rosnące    688
6.4. Filozofia rolnictwa ekologicznego    691
6.5. Żywność a zdrowie    697
6.6. Programy rolnośrodowiskowe    700
ŚWIAT ZWIERZĄT                                                                                (opr.: Bogdan Kluczyński – pkt. 7.1-7.3, 7.5.,7.7.-9.9; Iwona Jaszczuk – pkt. 7.4, 7.6, 7.10.)    703
7.1. Dzieje oswajania i udomawiania zwierząt wraz  z kalendarium    703
7.1.1. Pies    739
7.1.2. Kot domowy    752
7.1.3. Trzoda domowa    763
7.1.4. Ptactwo domowe    773
7.1.5. Zwierzęta juczne    782
7.1.6. Zwierzęta pociągowe    791
7.1.7. Zwierzęta bojowe    799
7.1.8. Zwierzęta hodowane dla rozrywki i przyjemności    814
7.2. Zwierzęta w służbie nauki i postępu    826
7.3. Słowo w obronie zwierząt    834
7.4. Dobrostan zwierząt    847
7.5. Osobliwe i pożyteczne owady    851
7.5.1. Mrówki    851
7.5.2. Pszczoły    861
7.6. Ogród przydomowy w ochronie owadów    876
7.7. Zwierzęta jadowite, pasożytnicze i trujące    879
7.7.1. Zarys problemu    879
7.7.2. Jadowite bezkręgowce    883
7.7.3. Jadowite kręgowce    889
7.7.3.1. Węże    896
7.7.4. Pijawki i ich zastosowanie w lecznictwie    902
7.8. Wybrana zwierzyna łowna    910
7.8.1. Jeleń europejski    910
7.8.2. Sarna    923
7.8.3. Łoś zwyczajny    934
7.8.4. Daniel    942
7.8.5. Muflon    951
7.8.6. Dzik    959
7.8.7. Zając szarak    973
7.9. Drapieżniki    986
7.9.1. Wilk    986
7.9.2. Lis    1009
7.9.3. Ryś    1032
7.10. Polowania – za i przeciw    1043
PRZYRODA – KULTURA – CYWILIZACJA                                         (opr. Iwona Jaszczuk)    1046
8.1. Czy istnieje światopogląd naukowy?    1046
8.2. Rola nauki w kulturze i cywilizacji    1052
8.3. Rola przyrody w kulturze i cywilizacji    1055
8.4. Rola rolnictwa w kulturze i cywilizacji    1057
8.5. Kulturowe znaczenie kuchni    1060
8.6. Zagadnienia konsumpcji ekologicznej    1064

Opinie

(od 3 do 128 znaków) (od 3 do 5000 znaków)

Nikt nie dodał jeszcze opinii, bądź pierwszy który to zrobi